Welkom bij de uitvoerders van de groepen 6, 7 en 8. Wanneer er voldoende gebouwd is aan verschillende vaardigheden, wordt het tijd om deze in te zetten om kennis te vergaren. Het goed kunnen lezen, spellen en stellen betekent dat kinderen vanaf 9 jaar aan de slag kunnen met het uitvoeren van werkstukken, presentaties en verslagen. In dit level is aandacht voor het uitbreiden van de taal-, lees-, spellings- en rekenvaardigheden. De leerkracht verbindt ook hier de instructies voor alle leeftijden, waarna de kinderen op eigen niveau aan hun vaardigheden kunnen werken. De tablets zijn naast schriftjes en praktische opdrachten ook hier middel om de leerdoelen te bereiken. De uitvoerders leren in dit level zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuze aan de adviestafel, stilteplek of samenwerkingstafel te werken. Specifieke leerdoelen voor de afzonderlijke groepen zijn goed te organiseren met behulp van de onderwijsassistente en flexibele leerkracht.

Nieuws van de uitvoerders


Hieronder vind je de berichten van de uitvoerders. Bent u ouder en wilt u ook de afgeschermde berichten bekijken? Log dan in (rechtsboven) om meer te zien.


Bekijk hier alle berichten van de uitvoerders.

Hieronder vind je de foto’s van de uitvoerders. Bent u ouder en wilt u ook de afgeschermde berichten bekijken? Log dan in (rechtsboven) om meer te zien.


Bekijk hier alle foto’s van de uitvoerders.