Toekomstgericht onderwijs

OBS ’t Jok werkt aan toekomstgericht onderwijs. Vanaf de werkvloer wordt gewerkt aan het next level dat bij onze school past in de verste uithoek van Fryslân. ‘Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin’, is de context waarin onze school samen met kinderen, ouders en de gemeenschap om Oost werkt aan een toekomst waarin onze kinderen succesvol en gelukkig kunnen zijn.

Next Level platform

Hiervoor heeft onze school zich aangesloten bij Next Level. Een platform waarin leerkrachten hun leer-kracht benutten om vorm en inhoud te geven aan toekomstgericht onderwijs. Onze leerkrachten weten als geen ander wat werkt in gecombineerde groepen waar Passend Onderwijs wordt geboden op een eiland met een rijkdom aan boeiende betekenisvolle activiteiten. Zij weten wat nodig is om kinderen voor te bereiden op een waardenvolle toekomst. We geven onze eigen Next Level School vorm samen met kinderen en ouders. We houden vast aan ons uitgangspunt dat ieder kind maatwerk verdient en je vooraf niet kunt bepalen welke onderwijsvorm daarvoor het meest geschikt is. We stimuleren kinderen zelfdenkende, zichzelf reflecterende individuen te worden, door samen met kind en ouders te bekijken en te bespreken wat het volgende doel in de ontwikkeling is. Werken aan je eigen next level betekent dat de school zich aanpast aan het kind.

OBS ’t Jok staat voor:

 1. Het meegeven dat ieder kind uniek is en eigenaar van een eigen leerproces waarbij leerkrachten hen begeleiden in hun ontwikkeling;
 2. Het ontwikkelen van ieder kind binnen de eigen mogelijkheden, op basis van het eigen talent;
 3. Het stimuleren van de intrinsieke motivatie en rekening houden met de zone van de naaste ontwikkeling zodat ieder kind het eigen next level bereikt;
 4. Het samen met kinderen, ouders en leerkrachten dragen van de verantwoordelijkheid, het zich bewust zijn van het eigen handelen en het effect daarvan, ook op langere termijn;
 5. Een curriculum dat bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap;
 6. Gepersonaliseerd leren als uitgangspunt van het leerproces waarin ruimte is voor experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen;
 7. Een inspirerende, uitdagende en duurzame leer- en werkomgeving voor kind en leerkracht;
 8. Het stimuleren van een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling in een veilige omgeving;
 9. Het delen van de gouden momenten, jaarfeesten en teleurstellingen met elkaar;
 10. Een plek dichtbij, waar de gemeenschap trots op is en onderdeel van uitmaakt.

De next level school richt zich in haar ontwikkeling op:

 1. Overal goed onderwijs;
 2. Duurzaamheid;
 3. Gepersonaliseerd leren;
 4. de 21 st century skills.

Deze vier ateliers vormen voor onze school de peilers van waaruit we de ontwikkelingen vorm geven. Voor het huidige schooljaar betekent dit bijvoorbeeld dat het team een scholing ‘Geef me de 5 volgt‘ om goed in te kunnen spelen op de problematiek rond Passend Onderwijs. De school bezint zich op het verminderen van afval binnen de school. De leerkrachten werken met inspirerende methodes en vanuit leerlijnen waarin de ontwikkeling van het kind leidraad is. Projectonderwijs vanuit een kerndoeldekkend kader krijgt vorm waarin 21 st century skills een plaats krijgen.

We realiseren ons dat de Next Level School nog in de kinderschoenen staat. Er is over deze toekomstgerichte onderwijsvorm nog niet veel informatie beschikbaar. Dat is niet verwonderlijk, daar de Next Level School de input krijgt van onze leerkrachten die weten wat werkt. Elke school bouwt aan het eigen next level. Dat doet OBS ’t Jok ook, met veel plezier, enthousiasme en vanuit vertrouwen. Binnen onze Next Level School krijgt de leerkracht het vak weer terug. Maak een afspraak, kom kijken en ga in gesprek met ons. We dragen graag uit waar we trots op zijn en waar we voor staan.