Vijfde breek-in-de-week dag!

Saskia Vis-SmitAlgemeen nieuws

Woensdag 24 september hadden wij onze vierde breek-in-de-week dag. Deze dag stond in het teken van de kinderboekenweek, die 30 september van start gaat. Het thema van de kinderboekenweek is “en toen…”. We begonnen de dag in het speellokaal, waar een aantal kinderen uit groep 7/8 een toneelstukje liet zien met toneelleesboeken. Vervolgens gingen we naar het lokaal van groep 7/8 om met z’n allen het lied “tijdmachine” te zingen, ondersteund door instrumenten en dans. Daarna ging iedereen naar zijn eigen klas om te schrijven. Na de pauze was het weer tijd voor filosofie. We begonnen met de vraag “wat is tijd?” en hebben het daarna gehad over geschiedenis. Hierna werden de kinderen opgedeeld in groepjes en moesten ze hun antwoord opschrijven bij de vraag “Wat als alle geschiedenis gewist zou worden?”. En wat kwamen daar een mooie antwoorden uit! Na de filosofieles werden de kinderen opgedeeld in groepjes om aan een tijdmachine te werken. Hiervoor kregen we kosteloos materiaal van de ouders. Er was veel gebracht, dus de kinderen konden lekker aan de slag. Na de lunch kon er nog even aan de tijdmachines gewerkt worden en hadden de kinderen gym en weerbaarheidstraining.