Welkom bij de bouwers van de groepen 4 en 5. Vanaf 7 jaar veranderen onze ontdekkers in bouwers. Letters, cijfers en wat je daarmee kunt doen, zijn ontdekt en worden in dit level uitgebouwd en geoefend. Lezen, taal, rekenen, spelling en schrijven zijn de leergebieden waar hard aan wordt gebouwd. Ook hier verbindt de leerkracht de instructies voor de verschillende leeftijden, waarna elk kind de vaardigheden kan oefenen om zijn eigen volgende stap, een next level, te bereiken. In dit level maken de kinderen kennis met het verwerken van de lesstof op tablets. Er wordt gewerkt met de oefenstof die Snappet biedt. De tablet is binnen onze school een middel om het leerdoel te bereiken. Ook andere middelen, zoals het werken in een schriftje of praktische opdrachten worden naast de tablets ingezet om dat doel te bereiken. In dit level wordt kinderen geleerd dat ze de lesstof kunnen, soms moeten verwerken aan de adviestafel bij de leerkracht. Of dat je kunt kiezen voor de stilteplek, waar weinig prikkels zijn. In de samenwerkingshoek leren kinderen van elkaar door samen te werken aan de vaardigheden.