Obs ’t Jok is een school waar het kleine en bijzondere zijn weg vindt naar de kinderen. Er wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in kansrijk gecombineerde groepen.

Meer

Op obs ’t Jok wordt gewerkt in drie kansrijk gecombineerde levels, de onderbouw (de ontdekkers), de middenbouw ( de bouwers) en de bovenbouw ( de uitvoerders).

Meer

Visie OBS ’t Jok

OBS ’t Jok is een school waar kinderen en volwassenen met hoofd, hart en handen werken aan een waardevolle toekomst vol mogelijkheden.

Meer over ons