Op Obs ’t Jok maken we sinds januari 2017 gebruik van zonnepanelen.
Wij werken mee aan een duurzame omgeving. Hieronder treft u hierover informatie aan.

Obs ‘t Jok:
Geïnstalleerd vermogen : 28.890 Wp
Merk PV-panelen : Trina Solar
Merk omvormers : SMA
Start servicecontract : 9 januari 2017
Verwachtte productie : 27.849 kWh

Gedurende het jaar bekijken wij of het systeem goed produceert.
Dit bepalen wij aan de hand van het opgestelde budget. Het opgestelde budget geeft weer wat de opbrengst in een jaar moet zijn
volgens de verwachtings-berekening. Dit budget wordt vergeleken met de daadwerkelijke productie, rekening houdend met de werkelijke zoninstraling. Aan het einde van het jaar beoordeeld of de daadwerkelijke productie overeenkomt komt met het budget.
Het jaarlijks budget is 27.849 kWh. In 2017 heeft het systeem 29.229 kWh geproduceerd en daarmee heeft het goed gepresteerd.

 

Sinds de inbedrijfstelling heeft het systeem 39.147 kWh geproduceerd.
Het systeem heeft in 2017 bijna 5 % boven budget gepresteerd.