Ouders en personeel van onze school zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders, heeft mede zeggenschap over het beleid van de school. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen. Conform de WMS heeft de MR een reglement en een huishoudelijk reglement. Via onderstaande links kunt u deze inzien.

De MR vergadert gemiddeld één keer per 6 weken. Tijdens de vergadering worden diverse onderwerpen en beleidsstukken besproken. De MR kan zelf ook punten inbrengen of op de agenda zetten. Agenda’s en notulen worden gepubliceerd op deze site. MR vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een vergadering bij willen wonen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van de leden.

In de MR worden regelmatig zaken besproken waar de oudergeleding meningen van verschillende ouders over wil horen om een beter, breder beeld te vormen. De MR raadpleegt daarvoor een achterban van een aantal ouders uit verschillende groepen. Deze ouders kan worden gevraagd om per mail mee te denken met onderwerpen uit de MR. Wanneer u ook mee wilt denken, dan kunt u contact hierover opnemen met de oudergeleding.

De oudergeleding nodigt drie maal per jaar ouders uit voor een koffieronde waarin er met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over actuele onderwerpen. De data voor deze koffierondes staan in de ouderkalender en de agenda van deze website.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Janneke Gnodde
  • we zijn nog op zoek naar een extra persoon om samen met Janneke de MR te vertegenwoordigen namens de ouders.

 

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Marieke Maas, onderwijsassistent;
  • Marielle van Hugte, leerkracht groep 1,2,3