Oorlog in mijn buurt

Saskia Vis-SmitUitvoerders

In het bezoekerscentrum op de Tigerstelling vond de presentatie plaats van het project ‘Oorlog in mijn buurt’. Vanuit het project ‘Macht en regels’ leerden de kinderen van groep 8 op bijzondere wijze over de Tweede Wereldoorlog. Naast lessen over Terschelling in de oorlog interviewden de kinderen oudere eilanders over hun oorlogservaringen. Ouderen die in de oorlog zelf kind waren. Indrukwekkende, interessante en ontroerende verhalen werden door onze kinderen gepresenteerd tegenover een groot publiek. Wat deden ze dit geweldig! Een waardevolle verbinding tussen de kinderen van nu en de kinderen van toen.